Kontakt

Biuro projektu znajduje się w siedzibie Lidera projektu:

„Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o.

Ul. Artyleryjska 3K, 10-165 Olsztyn

e-mail: skk@instytutbs.eu

tel./fax: 89 534 01 44


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporządzenie RODO lub RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych osób korzystających z podanych na stronie danych kontaktowych jest : „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3k, 10-165 Olsztyn, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000250096, REGON 280092054, NIP 7393532050. Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu z osobą, której dane dotyczą w sprawie, w której zgłosiła się ona do administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora) i przechowywane będą do czasu ustania ich użyteczności do podanego wyżej celu. Osobom korzystającym z danych kontaktowych podanych na stronie, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator informuje ponadto, iż pozyskane dane nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą.