O projekcie

Tytuł projektu: „Szkoła Kompetencji Kluczowych”

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.07.2020

 

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz ukształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 424 uczniów i 79 nauczycieli z 8 Szkół Podstawowych, z terenu 3 gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, indywidualizacji w nauczaniu oraz nauczania metodą eksperymentu. Ponadto, projekt obejmuje swoim zakresem wyposażenie 8 Szkół Podstawowych w sprzęt do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu i pozostały sprzęt niezbędny do prowadzenia zaplanowanych w projekcie zajęć (m.in. z zakresu druku 3D z elementami projektowania, z zakresu programowania i robotyki – w zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez szkoły).

 

Obszar realizacji projektu:

Projekt realizowany jest na terenie trzech gmin województwa warmińsko – mazurskiego:

 • Gmina Miejska Lidzbark Warmiński,
 • Gmina Braniewo,
 • Gmina Pieniężno.

 

Formy wsparcia nauczycieli:

 • szkolenia z zakresu prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki w oparciu o rozwiązania wypracowane w ramach innowacyjnego projektu „Umiem się uczyć”  – nauczanie dzieci jak się uczyć i jak to robić efektywnie,
 • szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych metodą eksperymentu w oparciu o narzędzia TOC (Theory Of Constraints – tłumacz. z j. ang.: Teoria Ograniczeń) – nauczanie oparte na wykorzystaniu zestawów eksperymentalnych na bazie wyposażenia pracowni biologii, chemii, fizyki i pracowni przyrodniczej,
 • warsztaty z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przygotowanie do prowadzenia warsztatów psychologii motywacji.

 

Formy wsparcia uczniów:

 • Warsztaty Efektywnej Nauki wraz z wyjazdem aktywizacyjnym do Centrum Nauki,
 • warsztaty z zakresu robotyki i programowania na bazie zestawów klocków edukacyjnych,
 • warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji matematycznych na bazie zestawów klocków edukacyjnych,
 • warsztaty z zakresu druku 3D z elementami projektowania,
 • zajęcia interdyscyplinarne w oparciu o naukę metodą eksperymentu,
 • warsztaty integracji sensorycznej,
 • warsztaty  z zakresu psychologii motywacji,
 • zajęcia wyrównawcze i wspierające z matematyki i języka  obcego.

 

Wsparcie dla szkół – zakup sprzętu i wyposażenia:

Ważnym elementem projektu jest wyposażenie biorących udział w projekcie Szkół Podstawowych. Szkoły otrzymają m.in.:

 • sprzęt doświadczalny do nauki metodą eksperymentu (zestawy eksperymentalne, sprzęt komputerowy, oprogramowanie eksperymentalne) – wyposażenie pracowni biologii, chemii, fizyki i pracowni przyrodniczych,
 • sprzęt do nauki druku 3D z elementami projektowania (drukarki 3D, stacje graficzne, oprogramowanie do druku i projektowania 3D),
 • sprzęt do nauki robotyki i programowania w oparciu o zestawy klocków edukacyjnych (zestawy do budowania i programowania robotów o wielu funkcjonalnościach, wyposażone w różnego typu sensory),
 • sprzęt do integracji sensorycznej,
 • wyposażenie do prowadzenia warsztatów motywacyjnych.

 

Źródło finansowania:

Wsparcie w ramach projektu pt. „Szkoła Kompetencji Kluczowych” realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość dofinansowania projektu: 4 110 495,15 zł
Wartość projektu: 4 328 440,15 zł